Team

Ar. ismaël Gielen – ontwerp/uitvoering/controle

Ar. Kristel Posen – ontwerp/3D/administratie

Ar. Jeroen Jeuris – ontwerp/uitvoering/controle

 

Aanpak

In een eerste vrijblijvend contact wordt na een korte kennismaking en inleiding van het bouwproces, de opdracht concreet geformuleerd: nieuwbouw, verbouwing, interieur… De modus operandi van het kantoor wordt toegelicht en enkele nuttige referenties worden overlopen. Na het akkoord van de offerte wordt het ontwerp aangevat. Het ontwerp wordt in onderling overleg uitgewerkt en verfijnd. Vervolgens wordt de schets in een concrete bouwaanvraag gegoten. Bij het verkrijgen van de bouwvergunning wordt het uitvoeringsdossier opgestart. Tijdens de realisatie van het bouwproject heeft de architect de controle op de werken. Hierbij is een goede communicatie tussen de opdrachtgevers, de aannemers en de architect van uitermate groot belang.

CV Team

Ismaël Gielen *1979

2003                   Diploma Architectuur PHL

2004                   Stagiair Regie der Gebouwen

2005                   Medewerker Egide Meertens

2006                   Opleiding Veiligheid  Syntra

GPB opleiding PVCO

2007                   Lector Bouw Sint-Lukas Brussel

Zelfstandig Architect

2009                   Lector Bouw Xios Diepenbeek

2010                    Zaakvoerder bv bvba Architectismaël

 

Jeroen Jeuris *1988

2012                    Einde opleiding Architectuur PHL

2012                    Stagair Egide Meertens Architecten

2013                    Zelfstandig medewerker bv bvba

Architectismaël

 

Kristel Posen *1987

2007                    Jobstudent Architect Ismaël Gielen

2010                    Einde opleiding Architectuur PHL

2010                    Medewerker bv bvba Architectismaël

2013                    Einde opleiding Grafische Vormgeving

 

 

Logo klein Ismaël Gielen

Bv bvba ARCHITECTIsmaël
A Groenstraat 67 bus 2
3730 Hoeselt
T/F +32(0)89 75 59 20
GSM +32(0)486 10 49 01
BE 0831 158 950
info@ismaelgielen.be